Dokonalý od přírody

Společnost Jarkop vyrábí promyté (s vlhkostí 3-7%) a sušené křemenné písky (s vlhkost do 0,2%) pro níže uvedené aplikace

 • 1   ·   Výroba prvků z GRP materiálů
 • 2   ·   Stavební chemie
 • 3   ·   Jezdecké povrchy
 • 4   ·   Sklářská a keramická výroba
 • 5   ·   Výroba odlitků
 • 6   ·   Výroba střešní lepenky
 • 7   ·   Sportovní povrchy
 • 8   ·   Stříkané betonové směsi
 • 9   ·   Tramvajová pískovací zařízení
 • 10   ·   Pískoviště
 • 11   ·   Pískování
 • 12   ·   Pryskyřičné podlahy
 • 13   ·   Výroba kinetického písku
 • 14   ·   Zoologické substráty
 • 15   ·   Specializované betony
 • 16   ·   Výroba stavební keramiky

Písky, které vyrábíme, se vyznačují sférickým tvarem zrn, což má pozitivní vliv na procesy jejich spojování s pryskyřicemi ve všech typech výroby. Zvláštní vhodnost našeho produktu pro tento typ aplikací a získávané užitky byly rovněž potvrzeny podrobným průzkumem skupiny našich zákazníků.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Písek vyráběný v dole Jarkop má hygienické osvědčení vydané Národním hygienickým ústavem ve Varšavě.

Pískové frakce vyrobené v Jarkop Sp. z o. o.
Frakcja JP166S 0,2-0,8
Frakcja JP200S 0-0,2
Frakcja JP300S 0-0,3
Frakcja JP308S 0,3-0,8
Frakcja JP410S 0,4-1,0
Frakcja JP500DS 0,1-0,5
Frakcja JP512S 0,5-1,2
Frakcja JP816S 0,8-1,6
Frakcja JP820S 0,8-2,0
Frakcja JP830S 0,8-3,0
Frakcja JP1220S 1,2-2,0
Frakcja JP1230S 1,2-3,0
Frakcja JP2550S 2,5-5,0

Chcete-li získat podrobné informace o konkrétních frakcích písku a máte-li zájem o frakci, která není uvedena v našem portfoliu, kontaktujte prosím naše zaměstnance.

Forma balení
Cysterna

Autocisterny

Nosnost 25-27 tun, doba nakládky 3,5 minuty
Big bag

Big Bagy

Nosnost 1000 - 1200 kg, možnost dodání pytlů zákazníka
Wanna samowyładowcza

Sklápěče

Nosnost 25-28 tun