Dokonalý od přírody

Společně s předními výzkumnými středisky v naší zemi pracujeme na implementaci nových produktů a využití písku pro nové aplikace

Křemenné písky se extrahují zpod vodní hladiny a poté jsou mnohokrát podrobovány oplachování, čištění v cyklonech a různých typech separátorů, frakcionaci a sušení. Sušení písku probíhá v moderní fluidní sušárně která je napájena kapalným plynem, což znamená, že náš produkt nemá, ve většině průmyslových odvětví nežádoucí vonné příměsi.

Umožňuje také nepřetržitý provoz a nakládání, jelikož získáváme okamžitě ochlazený produkt připravený k nakládce s teplotou pouze o 15 stupňů vyšší od teploty okolí. Frakcionace písku na nejlepších sítech pro prosévání jak za mokra, tak za sucha nám umožňuje získat dokonale vybrané produkty.

Naši zaměstnanci společně s předními výzkumnými středisky v naší zemi neustále pracují na implementaci nových produktů, níže představujeme některé propozice, které se mohou brzy objevit v našem portfoliu.