Dokonalý od přírody

Pískovna Jarkop Sp. z o. o. je dnes ceněným v odvětví nerostných surovin, dodavatelem promývaných a sušených křemenných písků s výhradně polským kapitálem. Ložiska písku, jehož přirozené parametry jsou na velmi vysoké úrovni - jsou těženy a rafinovány v moderním zpracovatelském závodě, což má za následek získávání vysoce ceněné na trhu suroviny.

Písek je opakovaně podrobován oplachování, čištění v cyklonech a různých typech separátorů, frakcionaci a sušení. Naši zaměstnanci dohlížejí na celý proces a kontrolou kvality písku v tovární laboratoři se starají o to, aby naši zákazníci dostávali přesně to, co očekávají, a to v nejvyšší kvalitě.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Nepochybně jednou z našich silných stránek je rychlost reakce a rozhodování. Jako rodinná společnost s jednoduchou strukturou vás vždy pozveme k příslovečnému stolu, u kterého zapadají ty nejdůležitější rozhodnutí pro nás i naše dodavatele

V roce 2009 začala poblíž našeho sídla výstavba státní silnice S5. Majitelé půdy úzce související se zemědělstvím se rozhodli postoupit zdejší půdu k těžbě stavebního písku, jelikož úroda v těchto oblastech s každým rokem slábla. V důsledku tohoto rozhodnutí se v oblasti dnešního dolu křemenného písku objevily první těžké stroje a začaly první povrchové těžby. Při exploataci ložiska se ukázalo, že v těchto oblastech může být něco mnohem cennějšího než jen běžné stavební písky.

Majitelé začali provádět výzkum, specializovaná laboratoř provedla v pískovně desítky vrtů v hloubkách až 30 metrů. Výsledky testů nezanechali žádnou pochybnost - máme něco zvláštního. Kdo by pomyslel, že země, která je v rodině od předchozí generace, skrývá ložiska tak cenného nerostného zdroje. Po průzkumu tohoto odvětví a domácího a evropského trhu bylo rozhodnuto vybudovat závod na zpracování křemičitého písku a tak začala naše historie.