Doskonały z natury

Wspólnie z wiodącymi ośrodkami naukowymi w naszym kraju pracujemy nad wdrożeniem nowych produktów oraz wykorzystaniem piasku do nowych zastosowań

Piaski kwarcowe wydobywane są spod lustra wody, a następnie poddawane wielokrotnie procesom płukania, oczyszczania w cyklonach i różnego rodzaju seperatorach, frakcjonowania oraz suszenia. Suszenie piasku odbywa się w nowoczesnej suszarni fluidalnej zasilanej płynnym gazem co sprawia, że nasz produkt nie ma niepożądanych przez większość branż wtrąceń zapachowych.

Umożliwia ponadto pracę i załadunki w trybie ciągłym, ponieważ otrzymujemy od razu wystudzony, gotowy do załadunku produkt o temperaturze tylko 15 stopni powyżej temperatury otoczenia. Frakcjonowanie piasku na przesiewaczach najlepszych światowych w przesiewaniu na morko oraz w przesiewaniu na sucho marek pozwala uzyskać nam idealnie wyselekcjowane produkty.

Nasi pracownicy razem z wiodącymi ośrodkami naukowymi w naszym kraju nieustannie pracują nad wdrożeniem nowych produktów, poniżej kilka propozycji które być może niedługo pojawią się w naszym portfolio.